ANBI CARTS VOOR KIDS 2017
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2017

Inkomsten:
Deks service BV NL Doet €802,00
Gift €2205,37
Banksaldo € 342,65
Terug gestort € 46,00
Collecte oranjefonds € 232,97
Parc ink € 108.60
Totaal € 3.735,59

Uitgaven:
Klus /NLdoet oranje €1032,97
Aankoop diverse goederen voor klanten € 2.070,00
Benzinekosten € 530,00
Kantinekosten € 102,62
Totaal € 3.735,59
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtpersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting cvk: amstelhof 14 Leidschendam 070-7790221
Bestuurders M. Kerkvliet secretaris en T. koning Penningmeester