Nederlandse Bedrijven Helpen Bij Rampen

Wij helpen met stichting Nederlandse Bedrijven Helpen Bij Rampen. ( NBHBR). Als er ergens wat gebeurt in de wereld door oorlog, overstromingen/tsunami, aardbevingen, tropische cycloon, voedselhulp, droogte en water tekort …

GEZOCHT NIEUWE ARTIESTEN

Speciaal voor zangers, zangeressen, bands en andere artiesten hebben we een uniek website concept bedacht, de artiestenwebsite. Dit pakket bevat een speciaal voor de artiest ontworpen website inclusief beheeromgeving die …

Crowdfunding

Stel: je hebt een fantastisch idee voor je toekomstige bedrijf, je huidige bedrijf of een project. Maar het er ontbreekt geld om het idee waar te kunnen maken. Hoe kom …

BELONING BESTUURDERS

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Onkosten Gemaakte onkosten zijn kosten …

Help Kinderen

Kinderen gaan zonder eten naar school en hebben honger. Daar willen wij met u hulp nu wat aan doen. Wij halen gratis of kopen diverse goederen op en brengen deze …